Feil ved innlogging

Forsøker du å logge inn i PAS/PGS?
Ved gjentatte feilmeldinger kontakt brukerstøtte.
Brukerstøtte går tjenestevei.

Forsøker du å logge inn i øvrige systemer?

Dersom problemet vedvarer kan du kontakte oss på post@udir.no.

Merk at hvis du har problemer med å logge på, så kan dette skyldes at du har en utdatert nettleser som bør oppgraderes. For eksempel vil du ikke kunne logge på hvis du benytter Internet Explorer på Mac eller Safari på PC.

Logg ut